Wednesday, July 16, 2014

ઊતાર ચઢાવ

જીવન માં ઊતાર  ચઢાવ તો આવવા  ના જ. પણ જેને આગળ વધવું  છે   તે  તો કાર્યરત રહે તેમાં  જ મઝા  છે. કારણ કે  સૂર્યોદય તો હમેશ થતો  જ આવ્યો  છે !! સૂર્ય એ કોઈ દિવસ નથી  ઉગ્યો ?? એવું બન્યું  છે  ?
આમ તો  સમુદ્ર નો સામો કિનારો દેખાતો નથી પણ છે તે હકીકત છે !!

No comments:

Post a Comment