Thursday, August 1, 2013

વક્ત ને કી એ બડી મહેરબાની હૈ !!

શાંતિ ક્યાં થી ?? અરે આ અંત કોને બનાવ્યો ??? ફાની દુનિયા તો આની જાની હૈ વક્ત ને કી એ બડી મહેરબાની હૈ !!

No comments:

Post a Comment